Là gì poker là gìNgân hàng trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Ngân hàng Đề cập đến tổng số tiền mà một người chơi poker rút ra để chơi bài xì phé. Ví dụ, người chơi có thể thường xuyên chơi 200 đô la mua vào Trò chơi poker vẽ từ một ngân hàng $ 5.000.

Lưu ý rằng một ngân hàng khác với tiết kiệm, vì số tiền này được chỉ định cụ thể cho poker. Điều đó nói rằng, nhiều người chơi làm mờ ranh giới giữa ngân hàng và tiết kiệm (xem: Quản lý ngân hàng).

Bạn muốn học các chiến lược quản lý ngân hàng?

Mẹo và công cụ quản lý ngân hàng poker hoạt động vào năm 2021

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!