Là gì poker là gìLoose hung hăng trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Loose hung hăng .LỖI)  là một thuật ngữ được sử dụng để xác định một phong cách chơi liên quan đến việc chơi nhiều loại tay bắt đầu và thường xuyên đặt cược hoặc nâng cao bất cứ khi nào có cơ hội.

Ví dụ: một người chơi độ trễ thường sẽ chơi nhiều tay hơn Chặt chẽ tích cực .NHÃN) người chơi. 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!