Là gì poker là gìNhập lại trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Nhập lại là một Giải đấu kết cấu cho phép một người chơi có bị vỡ ngoài để trả tiền mua vào và nhập lại giải đấu như một người chơi mới. Lấy lại một giải đấu còn được gọi là bắn một viên đạn khác. 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!