Là gì holdem texas poker onlineCap in Poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Mũ lưỡi trai có thể có nghĩa là một số điều khác nhau:

1. The giới hạn Được đặt trên số lượng tăng được cho phép trong một vòng cá cược, thường là ba hoặc bốn trong hầu hết các trò chơi giới hạn.

2. Giới hạn trên có thể cá cược hoặc lớn lên cùng một lúc.

3. Tối đa được phép mua vào cho một Trò chơi tiền mặt. Một trò chơi tiền mặt chưa được khai thác của người Viking sẽ biểu thị rằng không có số tiền mua tối đa.

4. Một người chơi đặt một con chip hoặc mã thông báo trên đỉnh của anh ấy/cô ấy Thẻ lỗ hoặc là người buôn bán Đặt một con chip trên đỉnh phần còn lại của thẻ Undealt để bảo vệ

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!