Là gì poker là gìITM trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

ITM là viết tắt của "Bằng tiền," cái mà đề cập đến điểm trong một bài xì phé Giải đấu trong đó người chơi kiếm được các khoản thanh toán. Ví dụ, sự kiện chính World Series World Series 2018 có 7.834 người tham gia và 1.182 người chơi đã hoàn thành bằng tiền.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!