Là gì poker là gìCrossbook trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Crossbook hoặc Crossbooking đề cập đến một cá cược giữa những người chơi trong cùng một Giải đấu hoặc Trò chơi tiền mặt, trong đó người chơi thua nợ người chiến thắng một tỷ lệ phần trăm của người chơi đó là chiến thắng ròng (so với người chơi thua lỗ ròng) trong sự kiện này.

Ví dụ: nếu Doug và Ryan đồng ý Crossbook cho 10 phần trăm sự kiện chính của WSOP, Doug Cashes với giá 50.000 đô la và Ryan Cashes với giá 100.000 đô la, Doug nợ Ryan 5.000 đô la trên cược Crossbook (100.000 - 50.000 đô la * 0,10).

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!