Là gì poker là gìNắm giữ người quản lý 2 trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Nắm giữ người quản lý 2 .HM2) là một chương trình phần mềm poker ghi lại lịch sử tay và cung cấp số liệu thống kê, phân tích và lưu giữ hồ sơ cho tay chơi trực tuyến. Được sử dụng rộng rãi bởi các chuyên gia trực tuyến cho các khả năng lưu giữ thống kê của nó và nó Đứng đầu lên màn hình .HUD) theo dõi các đối thủ thống kê và xu hướng trong thời gian thực.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!