Là gì poker là gìTỷ lệ Stack-Pot trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Tỷ lệ xếp chồng .XUÂN) có nghĩa là tỷ lệ của ngăn xếp ngắn nhất trong tay (còn gọi là ngăn xếp hiệu quả) chia cho nồi trên bất kỳ đường phố. Ví dụ: nếu nồi là $ 10 và ngăn xếp hiệu quả là $ 100, XUÂN là 10 (100/10).

Bạn muốn tìm hiểu thêm về chủ đề này? Đọc hướng dẫn này:

3 Lịch sử tay làm nổi bật một khái niệm poker quan trọng lén lút (tỷ lệ stack-pot)

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!