Là gì go88 onlineƯớt trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Thuật ngữ ‘bị ướtĐược sử dụng để mô tả kết cấu sau đó Cái bảng Khi thẻ là phù hợp, kết nối, hoặc cho vay để tạo ra một bàn tay mạnh mẽ hoặc rút ra.

Flops thích 9 ? T ? J và 5? 4? 3 ? là ví dụ về kết cấu bảng ướt.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!