Là gì poker là gìPFR trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Thuật ngữ poker PFR có hai định nghĩa phổ biến.

PFR có thể đại diện cho Plại-flop Raiser, người chơi đầu tiên nuôi preflop trong một tay poker. Ví dụ, nếu hoạt động gấp lại cho bạn trong $ 1/$ 2 không Giới hạn Trò chơi giữ và bạn tăng lên 8 đô la, bạn là PFR.

Phần mềm cơ sở dữ liệu poker như pokertracker sử dụng từ viết tắt PFR để chỉ người chơi trướcrơi phịch xuống Tăng tần số. Ví dụ: nếu bạn tăng 3 ngoài Trong số 10 tay đầu tiên trong một trò chơi poker, PFR của bạn sẽ là 30% (xem thêm: VPIP).

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!