Là gì poker là gìSucker trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Các Hút (còn được gọi là Đánh dấu hoặc là Điểm) là người chơi ở bàn poker thu hút nhiều sự chú ý, phần lớn là do sự thiếu kinh nghiệm và thiếu kỹ năng của anh ấy/cô ấy. Thuật ngữ này thường được sử dụng khi người chơi giỏi đang xác định một bảng tốt để chơi. 

Lắng nghe, ở đây, điều này. Nếu bạn có thể phát hiện ra kẻ hút trong nửa giờ đầu tiên tại bàn, thì bạn là kẻ hút. - Mike McDermott, Rounders.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!