Là gì poker là gìThẻ hành động trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một Thẻ hành động là một thẻ trên xoay hoặc con sông mà dường như/có khả năng sẽ cải thiện bàn tay của nhiều người chơi, do đó tạo ra rất nhiều hoạt động.

Ví dụ: Trong một tay, một người chơi cầm AK và một người chơi giữ AQ. Các rơi phịch xuống đến 468, không cải thiện một trong hai bàn tay. Tuy nhiên, lượt là một thẻ hành động, một ace. Nó cải thiện cả hai tay và gây ra hành động tiềm năng trên các đường phố sau này. 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!