Là gì trò chơi hành độngTrò chơi hành động trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một Trò chơi hành đông Thường đề cập đến một trò chơi với các cược thường xuyên và tăng từ nhiều người chơi tại bàn. Trò chơi cũng có thể được gọi là rất lỏng lẻo, với nhiều người chơi dường như sẵn sàng nuôi và quay lại với một phạm vi của tay. 

Được sử dụng trong một câu, bạn có thể nói là người đàn ông, chắc chắn là một hoạt động Trò chơi, mọi người đang chơi rất lỏng lẻo và luôn có ai đó nuôi nấng bạn!

Bạn muốn tìm hiểu giá trị chiến lược của việc chơi trong các trò chơi hành động trong poker? Đọc hướng dẫn này:

Cách điều chỉnh chiến lược của bạn trên các bảng poker lỏng lẻo & splashy

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!