Là gì giờ qatar so với giờ việt namGiải đấu đa bàn trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một Giải đấu đa bàn .Mtt) là một bài xì phé Giải đấu Với những người chơi điền vào nhiều bảng, trái ngược với các giải đấu/SIT & GOS đơn. Sự kiện chính của World Series of Poker có lẽ là giải đấu đa bàn nổi tiếng nhất thế giới.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!