Là gì tải game pokerKiểm tra hoặc kiểm tra poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Kiểm tra có nghĩa là trì hoãn một cá cược quyền mua trong thời gian hiện tại, với hoạt động Sau đó chuyển sang người chơi tiếp theo. Nếu ai đó đặt cược, bất kỳ người chơi nào đã kiểm tra phải cuộc gọiThì nếp gấp, hoặc nuôi. 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!