Là gì gamvip ios 2021Mở bằng poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Mở đầu có nghĩa là người đầu tiên cá cược trong tay. Còn được gọi là mở nuôi. “Tôi đã mở với $ 10 trên cái nút và cả hai người rèm được gọi là.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!