Là gì poker là gìLịch sử tay trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một Lịch sử tay là một bản ghi của hoạt động Trong một tay poker trực tuyến. Những hồ sơ này được tạo ra bởi bài xì phé Các trang web và được sử dụng nội bộ để theo dõi hành vi của người chơi và cung cấp một nhật ký có thể kiểm chứng để giải quyết các tranh chấp của người chơi. Một số trang web cũng cho phép người chơi truy cập các phiên bản văn bản đơn giản trong lịch sử tay của họ, tạo điều kiện cho việc giữ hồ sơ cá nhân và chia sẻ tay với những người chơi khác cho mục đích chiến lược.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!