Là gì game y8 đánh bàiMonster Hand in Poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một Hand Monster là một trong đó rất có thể là bàn tay tốt nhất trên một đường phố. Đôi tay như AA và KK là tay quái vật preflop, trong khi trên những con đường sau đó như những chiếc tay như Flushes, những ngôi nhà đầy đủ và bốn không hai là bàn tay quái vật.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!