Là gì game xếp bài nhệnTay cuối cùng trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Tay cuối cùng Đơn giản có nghĩa là một bảng xếp hạng tay người chơi sau khi tất cả các thẻ đã được xử lý.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!