Là gì game v8 clubPhụ nữ trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Phạm tội nàyquý cô”Là tiếng lóng cho một Cặp túi của Nữ hoàng (QQ). “Tôi nhìn xuống những người phụ nữ trên cái nút, vì vậy tôi đã lớn lên. ”

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!