Là gì game trực tuyến đổi thưởngGọi đồng hồ bằng poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Gọi đồng hồ là một quy tắc được sử dụng để ngăn cản người chơi mất quá nhiều thời gian bằng cách cho anh ta/cô ta một lượng thời gian để đưa ra quyết định, hoặc có nguy cơ đã tuyên bố tay anh ta/cô ta đã chết.

Bất kỳ người chơi nào ở bàn đều có thể Gọi đồng hồ Trên một người chơi đối phương bất cứ lúc nào, mặc dù phép lịch sự phổ biến để cho phép nhiều thời gian trôi qua trước khi gọi đồng hồ trên người chơi.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!