Là gì game top88 clubHi-lo trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Hi-Lo đề cập đến các biến thể poker trong đó tốt nhất tay cao và chia tay bàn tay thấp đủ điều kiện tốt nhất nồi. Nếu cùng một người chơi nắm giữ cả hai bàn tay thấp tốt nhất và tốt nhất, thì người chơi đó sẽ thắng toàn bộ nồi. Các trò chơi Hi-Lo được chơi phổ biến nhất là Omaha Hi-lo và bảy thẻ Stud Hi-Lo (còn gọi là Omaha 8 và Seven-Card Stud 8).

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!