Khi nào bạn nên tiếp tục thùng trên thẻ rẽ gạch?

Nếu bạn đã từng bị nhầm lẫn trong lượt sau khi c-bet-bluffing trên flop, thì bài viết này là dành cho bạn. Biết liệu có nên bắn vào thùng thứ hai đó sẽ có tác động rất lớn đến kết quả chung của bạn hay không. Hôm nay tôi sẽ giúp bạn hiểu khi nào nên tiếp tục đau đớn và khi nào thì tốt nhất là đầu hàng Tiếp tục đọc Khi nào bạn nên tiếp tục thùng trên thẻ rẽ gạch?