Là gì game tiến lênKhả năng chơi trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Khả năng chơi là một bắt đầu tayTiềm năng của người Viking sẽ được chơi trên tất cả các đường phố.

Ví dụ, một bàn tay như 8? 7? là một người khởi đầu mạnh mẽ nhưng có khả năng chơi tốt, vì nhiều thẻ có thể đạt được Cái bảng Điều đó cải thiện tiềm năng của bàn tay này để chiến thắng. Ngược lại, tay như A ? 7? Không có khả năng chơi tuyệt vời, vì chỉ có một ace thực sự cải thiện bàn tay này, và thậm chí sau đó nó có thể bị chi phối.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!