Là gì game sun winThùng trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Không tí nào cá cược được thực hiện trong một trò chơi poker có thể được gọi là một thùng, nhưng thuật ngữ thùng thùng, phổ biến nhất đề cập đến cá cược liên tục trên nhiều đường phố.

Ví dụ, một thùng kép đề cập đến việc đặt cược vào rơi phịch xuống, được gọi và đặt cược một lần nữa vào xoay.

Bạn muốn tìm hiểu khi nào bạn nên tiếp tục rẽ? Kiểm tra ngoài Hướng dẫn này:

Khi nào bạn nên tiếp tục thùng trên thẻ rẽ gạch?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!