Là gì game slot onlineAnh hùng trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Anh hùng là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ người chơi mà người xem/người nghe có quan điểm của họ khi thảo luận Lịch sử tay. Bạn sẽ tự gọi mình là anh hùng khi thảo luận về tay bạn đã chơi với người khác và bạn sẽ gọi (các) đối thủ của bạn là nhân vật phản diện(S). 

Thí dụ: “Trong bàn tay này, anh hùng tăng lên 15 với KK UTG, và nhân vật phản diện kêu gọi cái nút. ”

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!