Là gì cách quay màn hình máy tính win 10Tất cả trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Thuật ngữ Tất cả trong là khi một người chơi cam kết tất cả các chip của mình cho nồi. Đây là một trong những cụm từ phổ biến nhất được sử dụng tại bảng poker và là một cụm từ ràng buộc bằng lời nói trong hầu hết các sòng bài poker.

Nếu bạn nói rằng tôi tôi sẽ không còn nữa thì không còn gì nữa hoạt động Bạn có thể lấy, và tất cả các chip trước mặt bạn cam kết với nồi. 

Ví dụ: John đặt cược và bạn quyết định nuôi anh ấy cho phần còn lại của chip của bạn. Bạn nói rằng tất cả trong, "ngay lập tức cam kết ngăn xếp của bạn và hành động là trên John để cuộc gọi hoặc nếp gấp.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!