Là gì game online đổi thưởngSnap-Call, Snap-Raise hoặc Snap Fold in Poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Snap đề cập đến hoạt động mất rất ít thời gian trước khi đưa ra quyết định. “Mike đã đi tất cả trong trên con sông Và tôi được gọi là chụp.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!