Là gì poker là gìVị trí trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Chức vụ là một người chơi chỗ ngồi liên quan đến cái nút.

Các vị trí tại bàn poker bao gồm Theo súng, Lojack, CướpThì Cắt, Cái nút, Mù nhỏMù lớn. Các vị trí này được nhóm thành các loại Vị trí sớmThì vị trí giữa, vị trí muộn, và rèm.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!