Là gì fifa world cup qatar 2022Vịt trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Theo cách nói poker,Vịt"Là một tên khác cho một đôi của twos/deuces. Tôi đã nhìn xuống hai con vịt dưới súng.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!