So sánh chiến lược: Bảng thông thường so với bảng gấp nhanh

Thế giới liên tục tìm cách làm mọi thứ nhanh hơn và sự phát triển của poker cũng không ngoại lệ. Trong những năm gần đây, các bảng gấp nhanh, nơi người chơi ngay lập tức được xử lý một bàn tay khác tại một bàn mới sau khi gấp lại, trở thành một lựa chọn phổ biến cho máy nghiền trò chơi tiền mặt. Những loại trò chơi này được biết đến bởi nhiều tên: Tiếp tục đọc So sánh chiến lược: Bảng thông thường so với bảng gấp nhanh