Là gì game danhBroadway trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Broadway, hoặc một sân khấu dài, là một liên tiếp từ mười đến mặt. Các thẻ tạo nên điều này thẳng (A-K-Q-J-T) được gọi là thẻ Broadway.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!