Là gì game chơi bài đổi thưởngKhái niệm khoảng cách trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Các Khái niệm khoảng cách lần đầu tiên được David Sklansky giới thiệu, và cho rằng một người chơi cần một bàn tay tốt hơn để cuộc gọi một nuôi, Khi so sánh với mở tự nâng cao. Ví dụ, việc nâng cao mở trên cái nút với A5 Vụ lỗi là một trò chơi tiêu chuẩn nếu hoạt động đã gấp lại cho bạn, nhưng gọi vào nút với A5O gần như không bao giờ là một trò chơi hay.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!