Là gì game chơi đổi tiềnChia nồi trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một Chia nồi đề cập đến a nồi Điều đó được chia sẻ bởi nhiều người chơi có bàn tay bình đẳng và cũng được sử dụng để chỉ các trò chơi giải thưởng các phần của nồi cho cả hai bàn tay cao và thấp, chẳng hạn như Omaha Cao thấp.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!