Là gì poker là gìBật bài xì phé?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Các xoay là thứ tư đường phố, hoặc thẻ thứ tư được xử lý Cái bảng trong Hold Khănem và Omaha.

Ví dụ, trên bảng A ? 2? 7?9 t?, 9 ? là lượt.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!