Mẹo và công cụ quản lý ngân hàng poker hoạt động vào năm 2022

Một phần của việc trở thành một người chơi tuyệt vời là thiết lập các nguyên tắc quản lý ngân hàng poker thích hợp. Bạn không chỉ cần có kỹ năng trở thành một người chơi tuyệt vời, bạn còn cần khả năng quản lý kỷ luật và tiền bạc. Người chơi hàng đầu đôi khi bị phá vỡ. Ngay cả Doug Polk, Upswing, đã từng cảm thấy anh ấy đã đến cuối dây của mình. Nhưng điều gì làm cho… Tiếp tục đọc Mẹo và công cụ quản lý ngân hàng poker hoạt động vào năm 2022