Là gì game bai ma caoLoại bỏ trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Loại bỏ . Ví dụ: nếu bạn giữ A ? K?Cái bảng Đọc J ? T ? 2 ? 5? 6?, nó không thể có bất kỳ đối thủ nào để có một cú tuôn cao, khi bạn giữ A ? người chặn.

Bạn muốn tìm hiểu giá trị chiến lược của việc loại bỏ? Đọc hướng dẫn này:

Tăng số tiền thắng của bạn bằng cách sử dụng trình chặn trong 3 điểm phổ biến này

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!