Là gì game bai doi thuong kiemtinhRazz trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Razz là phiên bản của bảy thẻ Stud, trong đó đối tượng là làm cho bàn tay năm thẻ thấp nhất có thể. Tay tốt nhất/thấp nhất có thể trong RAZZ là bánh xe dài (A-2-3-4-5).

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!