Là gì game bắn cáBRM trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Viết tắt cho Quản lý ngân hàng, đó là Thực hành chơi bài xì phé tại cổ phần Bạn có thể đủ khả năng dựa trên số tiền bạn có theo ý của bạn. Thích hợp Ngân hàng Quản lý giúp người chơi poker thấp hơn hoặc loại bỏ nguy cơ hủy hoại của họ.

Ví dụ: nếu bạn muốn chơi trò chơi tiền mặt $ 1/$ 2 (có mua vào Trong số 200 đô la) và bạn muốn ít nhất 50 lần mua trong ngân hàng của mình, bạn cần phải có ít nhất 10.000 đô la được đặt sang một bên cho ngân hàng chỉ poker của bạn (200 đô la * 50 = 10.000 đô la).

Muốn tốt BRM lời khuyên? Kiểm tra ngoài Hướng dẫn này:

Mẹo và công cụ quản lý ngân hàng poker hoạt động vào năm 2021

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!