Là gì game bài zowinCác loại hạt trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Các "quả hạchĐây là bàn tay tốt nhất có thể tại bất kỳ điểm nào trong trò chơi. Ví dụ, trên một rơi phịch xuống của a? 7 ? 5, aces bỏ túi sẽ là hạt.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!