Là gì poker là gìTrò chơi cá cược lớn trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một Trò chơi cá cược lớn là một trò chơi poker sử dụng nồi giới hạn hoặc không giới hạn cá cược kết cấu thay vì một cấu trúc cá cược giới hạn cố định.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!