Là gì game bài rút tiền qua thẻ ngân hàngNồi gia đình trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Phạm tội nàyNồi gia đìnhThường được sử dụng tại các bảng để mô tả một bàn tay liên quan đến mọi người chơi (hoặc gần như mọi) người chơi ở bàn gọi các cược ban đầu.

"Một gia đình nồi phá sản ngoài, với bảy người chơi trong tay đi đến rơi phịch xuống. ”

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!