Là gì game bài nhất vipBốn loại trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một tay bao gồm bốn thẻ có cùng một giá trị, hoặc thứ hạng, và những bộ đồ khác nhau. Ví dụ, ở Texas Hold KhănEM, bạn sẽ có bốn trong số một trong những Cái bảng đến 2? 5 ? 2? J? T?. 

Cũng thường được gọi là "Quads. ” 

Muốn học cách chơi Bốn loại? Đọc hướng dẫn này:

Cách chơi Quads Flopped (và các bàn tay cực mạnh khác)

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!