Là gì game bài 52 clubBom Bom trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một bàn tay trong đó mỗi người chơi trên bàn đồng ý đặt một số tiền đã đặt trong nồi Trước khi bàn tay được xử lý. Một Bóng ném bom tay thường sẽ bỏ qua preflop cá cược vòng, với các quy tắc cá cược thông thường sẽ tiếp tục rơi phịch xuống được xử lý.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!