Là gì game bài đổi thưởng uy tínChơi nhanh trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Chơi nhanh có nghĩa là chơi một bàn tay mạnh mẽ bằng cách nâng và đặt cược càng nhiều càng tốt để có được giá trị tối đa hoặc để bảo vệ chống lại các trận hòa. Ngược lại với chơi/bẫy chậm.

“Nó thường tốt hơn để nhanh chóng chơi Bàn tay to của bạn, thay vì bẫy.

Bạn muốn học khi bạn nên nhanh chóng chơi tay? Đọc hướng dẫn này:

Chơi nhanh so với chơi chậm

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!