Là gì game bài đổi thưởng uy tín 10nhacaiGấp trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Gấp có nghĩa là loại bỏ một thẻ trên mạng, do đó kết thúc hoạt động trong một bàn tay nhất định. “Tôi đã có 72 Vụ lỗi Trong Vị trí sớm Vì vậy, tôi đã gấp lại.

Thông báo bằng lời nói lànếp gấpKhi hành động trên bạn là một hành động ràng buộc tại bảng poker. 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!