Là gì game bài đổi thưởng trực tuyếnTPMK trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

TPMK là viết tắt của Cặp hàng đầu/Kicker trung bình, có nghĩa là bạn có đôi với thẻ xếp hạng hàng đầu trên Cái bảng, cùng với tốt nhưng ít hơn phí bảo hiểm Kicker.

Ví dụ, nếu bạn giữ JT và rơi phịch xuống Đến J-2-3, bạn có TPMK với một cặp giắc cắm và một kicker mười.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!