Là gì game bài đổi thưởng sunwinGiới hạn trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Giới hạn là một định dạng poker với cá cược cố định kết cấu cũng như kích thước của các cược cho phép. Các biến thể poker như StudOmaha 8 hoặc tốt hơn thường được chơi với cấu trúc cá cược giới hạn và giới hạn Texas Hold Khănem và Omaha HI thường được tìm thấy trong các phòng poker trực tiếp.

 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!