Là gì game bài đổi thưởng nhiều người chơi nhất hiện nayGiả mạo trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Khi một người chơi bị giả mạo, điều đó có nghĩa là họ nắm lấy một bàn tay mất giá trị do Thẻ cộng đồng Làm một bàn tay tốt hơn. Ví dụ: nếu bạn giữ 98 trên rơi phịch xuống của A-9-8, và một xoay, bàn tay của bạn đã bị giả, vì bây giờ bất kỳ người chơi nào đang giữ một ace, hoặc bất kỳ Cặp túi Hàng chục hoặc tốt hơn, bây giờ đánh bại bạn.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!