Là gì game bài đổi thưởng clubRathole trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Thoát a Trò chơi tiền mặt Sau khi đăng một phiên chiến thắng, sau đó trở lại cùng một trò chơi với mức tối thiểu mua vào. Thực tiễn này thường được cau mày nhưng về mặt kỹ thuật là hợp pháp, ngoại trừ "không Hang chuột" Trò chơi.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!